Nákupem výrobků a služeb od firem, které zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky, podpoříte jejich práci a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

 

Přinášíme řešení pro ty, kteří mají zájem splnit alternativním způsobem, formou tzv. náhradního plnění, zákonnou povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 

Co je „náhradní plnění“?

„Náhradní plnění“ lze považovat za alternativu splnění zákonné povinnosti pro firmy a státní instituce nad 25 zaměstnanců. Platné znění zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti a prováděcí vyhlášky ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinný podíl činí 4 %.
 

• Pokud zaměstnavatel příslušný počet osob se zdravotním postižením nezaměstná, má možnost odebírat např. výrobky nebo služby od subjektu zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců se zdravotně postižením - což je tzv. náhradní plnění, které splnění zákonné povinnosti řeší formou nákupu produktů a služeb.
• Poslední možností je povinný odvod do státního rozpočtu.

Co Vám nabízí naše společnost?

Pokud jste organizací s více než 25 zaměstnanci a nezaměstnáváte stanovený počet osob se zdravotním postižením, můžeme Vám místo odvodů do státního rozpočtu (viz druhá odrážka výše) nabídnout dodávky výrobků a služeb formou náhradního plnění, včetně všech příslušných formálních náležitostí. Zároveň tak Vaše rozhodnutí podpoří zaměstnanost osob se zdravotním postižením.
Můžete tak formou moudré investice efektivně splnit svou zákonnou povinnost a zároveň uspokojit své potřeby a získat výrobky, či služby, bez jakéhokoliv navýšení ceny!

 

 

Více informací k náhradnímu plnění Vám poskytne:
Tomáš Trbola, tel.: 603 463 537